Latest news and events

 Article in Tema Hälsa: Upplev Yoga på Djupet

I dagens samhälle lever vi i ett ständigt informationsflöde med datorer, smartphones och surfplattor samtidigt som vi jobbar allt hårdare. Ett sätt att hitta ro i vardagen är att utöva yoga ett par timmar i veckan. »

PYS Press Release

Fredag den 25 juli 2014 startar Power Yoga Sweden en 200- och 500-timmar omfattande Hot Power Vinyasa Yoga Teacher Training tillsammans med internationellt kända Brooke Hamblet. »

PYS June 2014 Newsletter

Dear Friends and Yogis! Our winter clothes are officially packed away and it is flip-flop season! I am really looking forward to our upcoming events and BBQ on Sunday 6th of July. »

Our Sponsors

Thank you to our wonderful sponsors at this weekend's retreat!